Rankings: Holes

τ in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 121
2nd MeWhenI 🇻🇦 V 528 229
3rd lynn V 200 604
4th KatieLG 🇬🇧 V 120 1,011
4th JRaspass 🇬🇧 V 120 1,011
4th Waffle3z V 120 1,011
4th UBKorkut V 120 1,011
4th theunofficialcoder V 120 1,011
4th mokymok 🇺🇸 V 120 1,011
4th vojta-dev 🇨🇿 V 120 1,011
4th KatieLG-Transpiler V 120 1,011