Rankings: Holes Play Hole

Morse (Decoder) in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 191
2nd lynn V 783 244
3rd Shanethegamer 🇺🇸 V 729 262
4th MeWhenI 🇻🇦 V 168 1,140
5th KatieLG 🇬🇧 V 159 1,205