Rankings: Holes

Fractions in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 117
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 936 125
3rd MeWhenI 🇻🇦 V 722 162
4th KatieLG 🇬🇧 V 455 257