Rankings: Holes

Roman to Arabic in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 106
2nd primo-ppcg 🇹🇭 V 972 109
3rd Shanethegamer 🇺🇸 V 862 123
4th MeWhenI 🇻🇦 V 841 126
5th KatieLG 🇬🇧 V 2 61,146