Rankings: Holes

Morse Encoder in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 138
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 191 721
3rd MeWhenI 🇻🇦 V 125 1,108
4th KatieLG 🇬🇧 V 106 1,301