Rankings: Holes

Tongue-twisters in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 313
2nd MeWhenI 🇻🇦 V 963 325
3rd lynn V 960 326
4th JRaspass 🇬🇧 V 841 372
5th Shanethegamer 🇺🇸 V 819 382
6th KatieLG 🇬🇧 V 589 531
6th theunofficialcoder V 589 531
8th dokutan V 575 544
8th mokymok 🇺🇸 V 575 544