Rankings: Holes

Ordinal Numbers in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 101
2nd primo-ppcg 🇹🇭 V 990 102
3rd lynn V 918 110
4th Shanethegamer 🇺🇸 V 835 121
5th mrmena V 706 143
6th MeWhenI 🇻🇦 V 508 199
7th KatieLG 🇬🇧 V 41 2,436