Rankings: Holes

Look and Say in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 101
2nd lynn V 935 108
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 935 108
4th primo-ppcg 🇹🇭 V 902 112
5th KatieLG 🇬🇧 V 78 1,287
5th JRaspass 🇬🇧 V 78 1,287
5th MeWhenI 🇻🇦 V 78 1,287
5th theunofficialcoder V 78 1,287
9th mokymok 🇺🇸 V 77 1,306