Rankings: Holes Play Hole

Kolakoski Constant in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 140
2nd JRaspass 🇬🇧 V 138 1,011
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 138 1,011
2nd Omega65536 🇩🇪 V 138 1,011
2nd KatieLG 🇬🇧 V 138 1,011
2nd Waffle3z V 138 1,011
2nd MeWhenI 🇻🇦 V 138 1,011
2nd lynn V 138 1,011
2nd aphrim V 138 1,011
2nd theunofficialcoder V 138 1,011
2nd kurkale6ka V 138 1,011