Rankings: Holes

Leyland Numbers in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 116
2nd JayXon 🇺🇸 V 943 123
3rd lynn V 921 126
4th KatieLG 🇬🇧 V 130 894
4th JRaspass 🇬🇧 V 130 894
4th Shanethegamer 🇺🇸 V 130 894
4th MeWhenI 🇻🇦 V 130 894
4th theunofficialcoder V 130 894
4th kurkale6ka V 130 894