Scores Play Hole

Rank Golfer Lang Points Bytes Chars Submitted
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 1,000 40 40
1st GrayJoKing 🇦🇺 V 1,000 1,000 40 40
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 1,000 40 40
1st sisyphus-ppcg 🇦🇺 V 1,000 1,000 40 40
1st Lydxn 🇨🇦 V 1,000 1,000 40 40
6th Shanethegamer 🇺🇸 V 375 375 75 75
7th KatieLG 🇬🇧 V 250 250 108 108
7th JRaspass 🇬🇧 V 250 250 108 108