Scores Play Hole

Rank Golfer Lang Points Bytes Chars Submitted
1st btnlq 🇷🇺 Python 1,000 1,000 99 74
1st JayXon 🇺🇸 Python 1,000 1,000 99 74
1st HPWiz 🇬🇧 Python 1,000 1,000 99 74
4th nwellnhof 🇩🇪 Python 1,000 903 99 75
4th primo-ppcg 🇹🇭 Python 1,000 903 99 75
6th SirBogman 🇺🇸 Python 839 839 115 85
7th prplz 🇦🇺 Python 774 806 142 96
7th hallvabo 🇳🇴 Python 806 806 130 96
9th TFeld00 🇩🇰 Python 710 742 145 98
10th orthoplex 🇨🇽 Python 516 710 181 118
10th yzhs 🇩🇪 Python 516 710 181 118
12th KatieLG 🇬🇧 Python 419 645 190 121
13th Kloppermand 🇩🇰 Python 355 613 191 125
14th marcin7Cd Python 774 581 142 142
15th jhcole Python 677 548 151 151
16th argusdusty 🇺🇸 Python 645 516 154 154
17th geofft Python 613 484 172 172
18th PFischbeck Python 581 452 177 177
18th janbehrens 🇩🇪 Python 161 452 262 177
18th OllieBoyne 🇬🇧 Python 581 452 177 177
21st RDShah Python 452 355 182 182
22nd ydevor 🇮🇱 Python 419 323 190 190
23rd abailey2020 🇺🇸 Python 323 290 203 203
24th dyc3 Python 290 258 214 214
25th Shanethegamer 🇺🇸 Python 258 226 229 229
26th DarkTemplar5 Python 226 194 232 232
27th xkacer 🇨🇿 Python 194 161 250 250
28th Trickermand Python 129 129 390 387
29th ValdeQwerty Python 97 97 401 401
30th BoTie 🇺🇸 Python 65 65 611 611
31st stordev Python 32 32 894 894