Rankings: Holes

Divisors in Python in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st prplz 🇦🇺 Python 1,000 54
1st primo-ppcg 🇹🇭 Python 1,000 54
1st HPWiz 🇬🇧 Python 1,000 54
1st xsot 🇸🇬 Python 1,000 54
1st btnlq 🇷🇺 Python 1,000 54
1st hallvabo 🇳🇴 Python 1,000 54
1st JayXon 🇺🇸 Python 1,000 54
1st Attero 🇸🇪 Python 1,000 54
1st sisyphus-ppcg 🇦🇺 Python 1,000 54
1st Lydxn 🇨🇦 Python 1,000 54
1st GolfingSuccess 🇬🇷 Python 1,000 54
1st TFeld00 🇩🇰 Python 1,000 54
1st KatieLG 🇬🇧 Python 1,000 54
1st nwellnhof 🇩🇪 Python 1,000 54
1st rak1507 🇬🇧 Python 1,000 54
1st HETHAT 🇩🇿 Python 1,000 54
1st SnowballSH Python 1,000 54
1st Espiobest Python 1,000 54
1st Shanethegamer 🇺🇸 Python 1,000 54
1st m-tkach 🇺🇦 Python 1,000 54
1st gilufin Python 1,000 54
1st ovs-code Python 1,000 54
1st orthoplex 🇨🇽 Python 1,000 54
1st janbehrens 🇩🇪 Python 1,000 54
1st MeWhenI 🇻🇦 Python 1,000 54
1st darklordx Python 1,000 54
1st defterade Python 1,000 54
1st annaproxy Python 1,000 54
1st stefangimmillaro Python 1,000 54
1st jmerle 🇳🇱 Python 1,000 54
1st anter69 Python 1,000 54
32nd thisishowmymindworks 🇳🇴 Python 982 55
32nd Nietchev Python 982 55
34th leon-w Python 964 56
34th ntsd 🇹🇭 Python 964 56
34th SirBogman 🇺🇸 Python 964 56
34th ssiquoya Python 964 56
34th vezzick Python 964 56
34th shellbertt 🇨🇦 Python 964 56
34th gitbedd 🇬🇧 Python 964 56
41st temich-nosov Python 947 57
41st Constructor7 Python 947 57
41st AlanLynn Python 947 57
41st maartendeprez Python 947 57
41st Xeve-Dor Python 947 57
41st xnor-gate Python 947 57
41st lynn Python 947 57
41st justecorruptio Python 947 57
41st kmaork Python 947 57
41st edre Python 947 57