Rankings: Holes Play Hole

Kolakoski Constant in Nim in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 Nim 1,000 137
2nd Shanethegamer 🇺🇸 Nim 136 1,008
2nd Omega65536 🇩🇪 Nim 136 1,008
2nd KatieLG 🇬🇧 Nim 136 1,008
2nd JRaspass 🇬🇧 Nim 136 1,008
2nd BoTie 🇺🇸 Nim 136 1,008
2nd MeWhenI 🇻🇦 Nim 136 1,008
2nd Waffle3z Nim 136 1,008