Rankings: Holes

Happy Numbers in V in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st JayXon 🇺🇸V1,00044
1st Lydxn 🇨🇦V1,00044
3rd primo-ppcg 🇹🇭V91748
3rd sisyphus-ppcg 🇦🇺V91748
5th MeWhenI 🇻🇦V89849
6th lynnV65767
6th Yewzir 🇧🇪V65767
8th dokutanV62071
9th Irratix 🇳🇱V57976
10th KatieLG 🇬🇧V383115
10th JRaspass 🇬🇧V383115
10th jiaminglimjm 🇲🇾V383115
10th theunofficialcoderV383115
10th msbranickyV383115
10th Shanethegamer 🇺🇸V383115
10th HumanoidCPUV383115
17th mokymok 🇺🇸V301146
17th KatieLG-Transpiler 🇬🇧V301146
17th retrohunV301146
20th zt14427V256172