Rankings: Holes

Ordinal Numbers in V in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st JayXon 🇺🇸V1,00091
2nd primo-ppcg 🇹🇭V892102
3rd Shanethegamer 🇺🇸V867105
4th MeWhenI 🇻🇦V835109
5th lynnV827110
6th Yewzir 🇧🇪V700130
7th msbranickyV695131
8th mrmena 🇦🇺V636143
9th KatieLG 🇬🇧V712,836