Rankings: Holes

Proximity Grid in V in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st JayXon 🇺🇸V1,000178
2nd MeWhenI 🇻🇦V820217
3rd KatieLG 🇬🇧V493,668