Rankings: Holes

Foo Fizz Buzz Bar in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 104
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 990 105
3rd SirBogman 🇺🇸 V 874 119
4th janbehrens 🇩🇪 V 832 125
5th MeWhenI 🇻🇦 V 806 129
6th emgordon154 V 693 150
7th mokymok 🇺🇸 V 667 156
8th gabrilend V 347 300
9th JRaspass 🇬🇧 V 18 5,727
9th KatieLG 🇬🇧 V 18 5,727