Rankings: Holes

12 Days of Christmas in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 436
2nd primo-ppcg 🇹🇭 V 993 439
3rd lynn V 965 452
4th MeWhenI 🇻🇦 V 938 465
5th Shanethegamer 🇺🇸 V 930 469
6th Irratix 🇳🇱 V 867 503
7th KatieLG 🇬🇧 V 183 2,377
7th JRaspass 🇬🇧 V 183 2,377
7th theunofficialcoder V 183 2,377
10th zakariamouhid V 183 2,379
11th retrohun V 183 2,389
12th nico-bachner V 182 2,393
13th Sami-ul V 182 2,394
14th KatieLG-Transpiler 🇬🇧 V 175 2,489
15th HumanEquivalentUnit V 175 2,491