Rankings: Holes

π in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 121
2nd MeWhenI 🇻🇦 V 513 236
3rd lynn V 207 585
4th KatieLG 🇬🇧 V 120 1,011
4th JRaspass 🇬🇧 V 120 1,011
4th abailey2020 🇺🇸 V 120 1,011
4th Omega65536 🇩🇪 V 120 1,011
4th Waffle3z V 120 1,011
4th UBKorkut V 120 1,011
4th Dazza314 🇬🇧 V 120 1,011
4th theunofficialcoder V 120 1,011
4th mokymok 🇺🇸 V 120 1,011
4th vojta-dev 🇨🇿 V 120 1,011
4th BoTie 🇺🇸 V 120 1,011
4th KatieLG-Transpiler V 120 1,011
16th otubby V 119 1,013
16th didion0 🇺🇸 V 119 1,013
18th MichalMarsalek 🇨🇿 V 118 1,023