Rankings: Holes

𝑒 in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 96
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 249 386
3rd lynn V 165 583
4th KatieLG 🇬🇧 V 95 1,011
4th JRaspass 🇬🇧 V 95 1,011
4th rvdnieuwendijk 🇳🇱 V 95 1,011
4th Waffle3z V 95 1,011
4th MeWhenI 🇻🇦 V 95 1,011
4th theunofficialcoder V 95 1,011
4th mokymok 🇺🇸 V 95 1,011
11th UBKorkut V 95 1,012