Rankings: Holes

𝑒 in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 96
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 706 136
3rd MeWhenI 🇻🇦 V 701 137
4th lynn V 165 583
5th KatieLG 🇬🇧 V 95 1,011
5th JRaspass 🇬🇧 V 95 1,011
5th rvdnieuwendijk 🇳🇱 V 95 1,011
5th Waffle3z V 95 1,011
5th theunofficialcoder V 95 1,011
5th mokymok 🇺🇸 V 95 1,011
5th vojta-dev 🇨🇿 V 95 1,011
5th KatieLG-Transpiler V 95 1,011
13th UBKorkut V 95 1,012