Rankings: Holes Play Hole

√2 in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 127
2nd Shanethegamer 🇺🇸 V 329 386
3rd lynn V 215 591
4th KatieLG 🇬🇧 V 126 1,011
4th JRaspass 🇬🇧 V 126 1,011
4th LlamaLad7 🇬🇧 V 126 1,011
4th munchkinduncan V 126 1,011
4th Waffle3z V 126 1,011
4th UBKorkut V 126 1,011
4th MeWhenI 🇻🇦 V 126 1,011
4th theunofficialcoder V 126 1,011