Rankings: Holes

φ in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st Lydxn 🇨🇦 V 1,000 90
2nd JayXon 🇺🇸 V 978 92
3rd primo-ppcg 🇹🇭 V 703 128
4th MeWhenI 🇻🇦 V 421 214
5th lynn V 153 590
6th KatieLG 🇬🇧 V 89 1,011
6th JRaspass 🇬🇧 V 89 1,011
6th Waffle3z V 89 1,011
6th theunofficialcoder V 89 1,011
6th mokymok 🇺🇸 V 89 1,011
6th vojta-dev 🇨🇿 V 89 1,011
6th KatieLG-Transpiler V 89 1,011
13th UBKorkut V 89 1,012