Rankings: Holes

τ in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 121
2nd MeWhenI 🇻🇦 V 513 236
3rd Shanethegamer 🇺🇸 V 313 386
4th lynn V 200 604
5th KatieLG 🇬🇧 V 120 1,011
5th JRaspass 🇬🇧 V 120 1,011
5th Waffle3z V 120 1,011
5th UBKorkut V 120 1,011
5th theunofficialcoder V 120 1,011
5th mokymok 🇺🇸 V 120 1,011
5th vojta-dev 🇨🇿 V 120 1,011