Rankings: Holes

λ in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 211
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 211
3rd MeWhenI 🇻🇦 V 986 214
4th lynn V 356 592
5th KatieLG 🇬🇧 V 209 1,011
5th JRaspass 🇬🇧 V 209 1,011
5th Waffle3z V 209 1,011
5th UBKorkut V 209 1,011
5th theunofficialcoder V 209 1,011
5th kurkale6ka V 209 1,011
5th SpareManiKatti V 209 1,011
5th mokymok 🇺🇸 V 209 1,011
5th vojta-dev 🇨🇿 V 209 1,011
5th KatieLG-Transpiler V 209 1,011