Rankings: Holes Play Hole

λ in V in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st JayXon 🇺🇸 V 1,000 211
1st primo-ppcg 🇹🇭 V 1,000 211
3rd Shanethegamer 🇺🇸 V 547 386
4th lynn V 356 592
5th KatieLG 🇬🇧 V 209 1,011
5th JRaspass 🇬🇧 V 209 1,011
5th Waffle3z V 209 1,011
5th UBKorkut V 209 1,011
5th MeWhenI 🇻🇦 V 209 1,011
5th theunofficialcoder V 209 1,011
5th kurkale6ka V 209 1,011
5th SpareManiKatti V 209 1,011