Rankings: Holes Play Hole

Morse Encoder in Python in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 Python 1,000 147
2nd primo-ppcg 🇹🇭 Python 980 150
2nd btnlq 🇷🇺 Python 980 150
4th prplz 🇦🇺 Python 891 165
5th daedals Python 880 167
6th TFeld00 🇩🇰 Python 870 169
7th inventshah Python 855 172
8th jared-hughes Python 850 173
9th RDShah Python 835 176
9th GrayJoKing 🇦🇺 Python 835 176
11th GolfingSuccess 🇬🇷 Python 831 177
12th hallvabo 🇳🇴 Python 826 178
13th SirBogman 🇺🇸 Python 812 181
14th abailey2020 🇺🇸 Python 790 186
14th ydevor 🇮🇱 Python 790 186
16th black-squirrel-in-time Python 770 191
17th NewDefectus 🇮🇱 Python 762 193
18th SniperSmiley 🇺🇸 Python 758 194
19th benwilliamgraham Python 750 196
19th dzhang314 Python 750 196
21st orthoplex 🇨🇽 Python 742 198
22nd Informagier Python 739 199
22nd KatieLG 🇬🇧 Python 739 199
24th m-tkach 🇺🇦 Python 728 202
24th jacklynnepenick Python 728 202
26th StardustGogeta Python 714 206
26th zbreit 🇺🇸 Python 714 206
26th rschwa6308 Python 714 206
26th MeWhenI 🇻🇦 Python 714 206
30th sambirnbaum1 Python 700 210
31st Shanethegamer 🇺🇸 Python 697 211
32nd davitf Python 693 212