Rankings: Holes

Morse Encoder in Nim in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st JayXon 🇺🇸 Nim 1,000 178
2nd Shanethegamer 🇺🇸 Nim 715 249
3rd MeWhenI 🇻🇦 Nim 157 1,134
4th KatieLG 🇬🇧 Nim 122 1,455