Rankings: Holes

Foo Fizz Buzz Bar in all languages in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st primo-ppcg 🇹🇭J1,00035
2nd Lydxn 🇨🇦Python98466
2nd JayXon 🇺🇸Python98466
2nd btnlqPython98466
2nd nwellnhof 🇩🇪Python98466
2nd sisyphus-ppcg 🇦🇺Python98466
2nd orthoplex 🇨🇽Python98466
2nd GrayJoKing 🇦🇺Python98466
2nd kg583 🇺🇸Python98466
2nd 4atjPython98466
2nd xsot 🇸🇬Python98466
12th sisyphus-ppcg 🇦🇺Perl97545
13th primo-ppcg 🇹🇭GolfScript97046
14th nwellnhof 🇩🇪JavaScript97079
14th lukegustafson 🇺🇸JavaScript97079
16th GolfingSuccess 🇬🇷Python96967
16th Shanethegamer 🇺🇸Python96967
16th ovs-code 🇩🇪Python96967
16th m-tkach 🇺🇦Python96967
16th annaproxyPython96967
16th hallvabo 🇳🇴Python96967
16th rowechenzhongPython96967
16th ZakkkkAttackkkk 🇵🇭Python96967
16th MeWhenI 🇻🇦Python96967
16th Alex-x90 🇺🇸Python96967
16th ademdj19Python96967
16th Irratix 🇳🇱Python96967
16th TFeld00 🇩🇰Python96967
16th sean-niemann 🇺🇸Python96967
16th tkr-sh 🇫🇷Python96967
16th inventshahPython96967
16th SniperSmiley 🇺🇸Python96967
16th btjones0Python96967
16th tri1212 🇻🇳Python96967
16th bob-thPython96967
16th shellbertt 🇨🇦Python96967
16th Steffan153 🇫🇮Python96967
16th eshilo-draperPython96967
16th FlorianCassayre 🇫🇷Python96967
16th SirBogman 🇺🇸Python96967
16th KatieLG 🇬🇧Python96967
16th DialFrost 🇸🇬Python96967
16th neel11235813Python96967
16th firegene 🇮🇪Python96967
16th NDR0216 🇹🇼Python96967
16th jmerle 🇳🇱Python96967
16th TaserTheFox 🇺🇸Python96967
16th Just4FunCoderPython96967
16th adamnielson42 🇺🇸Python96967
16th CornerMercury 🇬🇧Python96967
16th fkantelbergPython96967
16th ndrenPython96967
16th cdesodt 🇫🇷Python96967
16th snoozingnewt 🇺🇸Python96967
16th Yewzir 🇧🇪Python96967
16th bac0idPython96967
16th fuzzylojik-golf 🇺🇸Python96967
16th BetuaredeadPython96967
16th klixelPython96967
16th byronknoll 🇺🇸Python96967