Rankings: Holes

Foo Fizz Buzz Bar in all languages in bytes.

#GolferLangPointsBytesTime
1st primo-ppcg 🇹🇭J1,00047
1st HPWiz 🇬🇧J1,00047
3rd ovs-code 🇩🇪K99549
3rd HPWiz 🇬🇧K99549
5th sisyphus-ppcg 🇦🇺GolfScript99051
5th lynnGolfScript99051
5th clockworknazoGolfScript99051
5th SirBogman 🇺🇸GolfScript99051
5th Steffan153 🇫🇮GolfScript99051
10th SirBogman 🇺🇸Python98583
10th Lydxn 🇨🇦Python98583
10th GolfingSuccess 🇬🇷Python98583
10th ovs-code 🇩🇪Python98583
10th lynnPython98583
10th sisyphus-ppcg 🇦🇺Python98583
10th GrayJoKing 🇦🇺Python98583
10th AlephSquirrelPython98583
10th JayXon 🇺🇸Python98583
10th Shanethegamer 🇺🇸Python98583
10th emplv 🇱🇻Python98583
10th m-tkach 🇺🇦Python98583
10th annaproxyPython98583
10th btnlqPython98583
10th primo-ppcg 🇹🇭Python98583
10th defteradePython98583
10th xy3 🇮🇪Python98583
10th hallvabo 🇳🇴Python98583
10th rak1507 🇬🇧Python98583
10th mokymok 🇺🇸Python98583
10th RYNO8Python98583
10th firegene 🇮🇪Python98583
10th nwellnhof 🇩🇪Python98583
10th rowechenzhongPython98583
10th CodyMinerPython98583
10th Watermelon876Python98583
10th face0xffPython98583
10th jacklynnepenickPython98583
10th KatieLG 🇬🇧Python98583
10th jared-hughesPython98583
10th neihousaigaaiPython98583
10th Kloppermand 🇩🇰Python98583
10th btjones0Python98583
10th xnor-gatePython98583
10th emgordon154Python98583
10th NewDefectus 🇮🇱Python98583
10th sleepyStickPython98583
10th bricknelljPython98583
10th ZakkkkAttackkkk 🇵🇭Python98583
10th LouisRustenholzPython98583
10th prplz 🇦🇺Python98583
10th MeWhenI 🇻🇦Python98583
10th scpchicken 🇵🇼Python98583
10th agenericPython98583
10th Bonjour27891 🇻🇳Python98583
10th lovernjPython98583
10th RubiksmathPython98583
10th ThatAloPython98583
10th stefangimmillaroPython98583
10th bizy-coderPython98583
10th vodker1Python98583