Rankings: Holes

Foo Fizz Buzz Bar in all languages in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 J 1,000 47
1st HPWiz 🇬🇧 J 1,000 47
3rd HPWiz 🇬🇧 K 991 50
4th GrayJoKing 🇦🇺 Raku 977 56
5th SirBogman 🇺🇸 Python 975 83
5th Lydxn 🇨🇦 Python 975 83
5th GolfingSuccess 🇬🇷 Python 975 83
5th ovs-code 🇩🇪 Python 975 83
5th lynn Python 975 83
5th sisyphus-ppcg 🇦🇺 Python 975 83
5th GrayJoKing 🇦🇺 Python 975 83
5th black-squirrel-in-time Python 975 83
5th JayXon 🇺🇸 Python 975 83
5th Shanethegamer 🇺🇸 Python 975 83
5th emplv 🇱🇻 Python 975 83
5th m-tkach 🇺🇦 Python 975 83
5th annaproxy Python 975 83
5th btnlq Python 975 83
5th primo-ppcg 🇹🇭 Python 975 83
5th defterade Python 975 83
5th xy3 🇮🇪 Python 975 83
5th hallvabo 🇳🇴 Python 975 83
5th rak1507 🇬🇧 Python 975 83
5th janbehrens 🇩🇪 Python 975 83
5th mokymok 🇺🇸 Python 975 83
5th RYNO8 Python 975 83
5th firegene 🇮🇪 Python 975 83
5th nwellnhof 🇩🇪 Python 975 83
5th darklordx Python 975 83
5th CodyMiner Python 975 83
5th Watermelon876 Python 975 83
5th face0xff Python 975 83
5th jacklynnepenick Python 975 83
5th KatieLG 🇬🇧 Python 975 83
5th jared-hughes Python 975 83
5th neihousaigaai Python 975 83
5th Kloppermand 🇩🇰 Python 975 83
5th btjones0 Python 975 83
5th xnor-gate Python 975 83
5th emgordon154 Python 975 83
5th NewDefectus 🇮🇱 Python 975 83
5th sleepyStick Python 975 83
5th bricknellj Python 975 83
5th ZakkkkAttackkkk 🇵🇭 Python 975 83
5th LouisRustenholz Python 975 83
5th prplz 🇦🇺 Python 975 83
5th MeWhenI 🇻🇦 Python 975 83
5th Hydrazer 🇵🇼 Python 975 83
5th ageneric Python 975 83
5th Bonjour27891 🇻🇳 Python 975 83