Rankings: Holes

Sudoku v2 in V in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st lynn V 1,000 221
2nd SirBogman 🇺🇸 V 857 258
3rd MeWhenI 🇻🇦 V 296 747
4th KatieLG 🇬🇧 V 72 3,066