Rankings: Holes

Fibonacci in Hexagony in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st MeWhenI 🇻🇦 Hexagony 1,000 17
2nd GrayJoKing 🇦🇺 Hexagony 895 19
2nd m-ender 🇩🇪 Hexagony 895 19
4th SirBogman 🇺🇸 Hexagony 850 20
4th marcin7Cd Hexagony 850 20
6th aaronze 🇦🇺 Hexagony 274 62
6th feherd Hexagony 274 62
8th Natanaelel 🇸🇪 Hexagony 168 101
9th Waffle3z Hexagony 75 227
10th KatieLG 🇬🇧 Hexagony 69 246
11th Shanethegamer 🇺🇸 Hexagony 53 320