Rankings: Holes

Hexdump in all languages in bytes.

#GolferLangPointsBytesTime
1st sisyphus-ppcg 🇦🇺Crystal1,00048
2nd JayXon 🇺🇸Python954137
2nd kg583 🇺🇸Python954137
2nd Lydxn 🇨🇦Python954137
2nd hallvabo 🇳🇴Python954137
2nd m-tkach 🇺🇦Python954137
2nd nwellnhof 🇩🇪Python954137
2nd neel11235813Python954137
2nd bizy-coderPython954137
2nd pardouin 🇫🇷Python954137
2nd GrayJoKing 🇦🇺Python954137
2nd btnlqPython954137
2nd DialFrost 🇸🇬Python954137
2nd Steffan153 🇫🇮Python954137
15th xnor-gatePython947138
15th orthoplex 🇨🇽Python947138
15th StefanHabel 🇨🇦Python947138
15th sisyphus-ppcg 🇦🇺Python947138
15th ovs-code 🇩🇪Python947138
15th lynnPython947138
15th sean-niemann 🇺🇸Python947138
15th anter69 🇭🇺Python947138
15th SirBogman 🇺🇸Python947138
15th rucin93 🇵🇱Python947138
25th TFeld00 🇩🇰Python941139
26th prplz 🇦🇺Ruby93896
26th ovs-code 🇩🇪Ruby93896
26th Lydxn 🇨🇦Ruby93896
26th primo-ppcg 🇹🇭Ruby93896
26th sisyphus-ppcg 🇦🇺Ruby93896
26th nwellnhof 🇩🇪Ruby93896
26th MeWhenI 🇻🇦Ruby93896
33rd primo-ppcg 🇹🇭GolfScript93377
34th ovs-code 🇩🇪K93278
35th nwellnhof 🇩🇪Perl93185
35th primo-ppcg 🇹🇭Perl93185
37th JayXon 🇺🇸Ruby92897
37th SirBogman 🇺🇸Ruby92897
39th NewDefectus 🇮🇱Python927141
39th prplz 🇦🇺Python927141
39th annaproxyPython927141
42nd JayXon 🇺🇸Coconut922125
43rd sisyphus-ppcg 🇦🇺Perl92086
44th NewDefectus 🇮🇱C917161
45th primo-ppcg 🇹🇭Raku91697
45th nwellnhof 🇩🇪Raku91697
47th m-tkach 🇺🇦Coconut915126
47th Lydxn 🇨🇦Coconut915126
49th nwellnhof 🇩🇪JavaScript915180
50th LogicalJoePython914143
51st ovs-code 🇩🇪J91094
52nd bitsandbeyond 🇳🇱PowerShell910118
53rd nwellnhof 🇩🇪C#910168
54th Irratix 🇳🇱JavaScript910181
54th emplv 🇱🇻JavaScript910181
54th JayXon 🇺🇸JavaScript910181
57th Natanaelel 🇸🇪Ruby90999
57th janlelisRuby90999
59th GolfingSuccess 🇬🇷Python908144
60th kg583 🇺🇸Coconut907127