Rankings: Holes

Poker in Go in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st JayXon 🇺🇸Go1,000326
2nd stefangimmillaroGo801407
3rd Shanethegamer 🇺🇸Go656497
4th vcc-krisztian-bedoGo609535
5th masteradaGo606538
6th b97tskGo577565
7th MeWhenI 🇻🇦Go563579
8th msbranickyGo560582
9th guliyevemil1 🇦🇿Go513636
10th KatieLG 🇬🇧Go382853
11th mazzegiGo963,383