Rankings: Holes

Medal Tally in Go in chars.

#GolferLangPointsCharsTime
1st JayXon 🇺🇸Go1,000185
2nd nwellnhof 🇩🇪Go959193
3rd emplv 🇱🇻Go930199
4th stefangimmillaroGo916202
5th Shanethegamer 🇺🇸Go877211
6th MeWhenI 🇻🇦Go804230
7th msbranickyGo595311
8th fuglyknowsbestGo508364