Rankings: Holes

Kolakoski Constant in Bash in chars.

# Golfer Lang Points Chars Time
1st primo-ppcg 🇹🇭 Bash 1,000 120
2nd janbehrens 🇩🇪 Bash 443 271
3rd retrohun Bash 186 646
4th Omega65536 🇩🇪 Bash 119 1,007
4th btjones0 Bash 119 1,007
4th frankgraziano Bash 119 1,007
4th BoTie 🇺🇸 Bash 119 1,007
4th MeWhenI 🇻🇦 Bash 119 1,007
4th Waffle3z Bash 119 1,007
4th kurkale6ka Bash 119 1,007
4th Shanethegamer 🇺🇸 Bash 119 1,007
12th JRaspass 🇬🇧 Bash 119 1,009
12th KatieLG 🇬🇧 Bash 119 1,009
12th mokymok 🇺🇸 Bash 119 1,009