SirBogman (he/him) πŸ‡ΊπŸ‡Έ

99,668
β€’
99,339
πŸ¦„8
β€’
πŸ’Ž92
β€’
πŸ₯‡350
β€’
πŸ₯ˆ344
β€’
πŸ₯‰287

πŸ’°

Sponsor

β›³

105 / 105 Holes

πŸ”£

55 / 55 Langs

πŸ†

63 / 70 Cheevos

πŸ“…

Referrals

gs
12 Days of Christmas
2nd 17th 2nd 7th 5th 78th 3rd 8th 21st 16th 100th 4th 23rd 8th
24 Game
7th 1st πŸ’Ž 2nd 2nd 2nd 8th πŸ’Ž 2nd
99 Bottles of Beer
4th 16th 4th 3rd 3rd 16th 7th 54th 5th 14th 8th 4th
Abundant Numbers
13th 7th 9th 1st 1st 13th 1st 21st 13th 74th 11th 17th
Abundant Numbers (Long)
3rd 1st 6th 1st 1st 10th 1st 17th 6th 53rd 8th 16th
Arabic to Roman
2nd 16th 4th 3rd 4th 1st 8th 4th 52nd 3rd 9th
Arithmetic Numbers
πŸ’Ž 3rd 3rd 2nd 3rd 5th 18th 4th 6th
Arrows
14th 3rd 4th 2nd 7th 26th 5th 17th
Ascending Primes
9th 4th 5th 12th πŸ’Ž 1st 4th 1st 2nd 19th 5th 5th
ASCII Table
5th 19th 3rd 10th 3rd 4th 5th 44th 10th 17th
brainfuck
4th 2nd 2nd πŸ’Ž 2nd 17th 2nd πŸ’Ž 5th 2nd 40th 3rd 2nd 8th 5th 60th 4th 17th
Catalan Numbers
21st 4th 19th 14th 7th 13th 64th 9th 32nd
Catalan’s Constant
5th 8th 4th 2nd 5th 2nd 20th 1st 2nd 2nd 16th 4th 9th
Christmas Trees
2nd 13th 3rd 10th 8th 4th 7th 31st 5th 21st
Collatz
3rd 22nd 5th 16th 7th 8th 8th 1st 20th 8th 22nd
CSS Colors
14th 5th 12th 3rd 5th 3rd 3rd 3rd 1st 56th 6th 21st
Cubes
10th πŸ’Ž 2nd 4th 3rd 5th 22nd 4th 5th
Day of Week
1st 4th 3rd 2nd 1st 1st 7th 15th
DFA Simulator
6th 1st πŸ’Ž 2nd 2nd 2nd 8th 3rd 5th
Diamonds
2nd 14th 11th 3rd 9th 8th 4th 6th 7th 24th 7th 5th
Divisors
60th 4th 1st 18th 1st 1st 11th 1st 1st 5th 2nd 1st 5th 1st 46th 18th
Emirp Numbers
16th 22nd 7th 9th 1st 7th 1st 34th 10th 13th
Emirp Numbers (Long)
3rd 15th 5th 7th 1st 6th 3rd 37th 7th 15th
Emojify
7th 8th 3rd πŸ’Ž 2nd 3rd 20th 4th 10th
Evil Numbers
16th 3rd 10th 12th 8th 17th 1st 1st 2nd 1st 10th 28th
Evil Numbers (Long)
4th 16th 9th 6th 5th 9th 1st 1st 1st 28th 6th 20th
Factorial Factorisation
9th πŸ’Ž 5th 7th 2nd 17th 4th 9th
Farey Sequence
2nd 18th πŸ’Ž 5th 4th 6th 23rd 4th 16th
Fibonacci
7th 17th 22nd 30th 3rd 9th 2nd 5th 33rd 2nd 7th 1st 3rd 15th 15th 17th 7th 14th 16th 14th 1st 1st 32nd 28th 4th 7th 6th 23rd 1st 31st 1st 16th 1st 16th 13th 1st 31st 10th 19th 13th 1st 8th 1st 21st 7th 54th 11th 5th 3rd 15th 14th 22nd 11th 17th 23rd
Fizz Buzz
6th 10th 15th 58th 6th 12th 13th 29th 1st 16th 18th 4th 1st 7th 8th 19th 15th 10th 15th 13th 5th 37th 12th 68th 4th 8th 8th 1st 1st 24th 6th 12th 83rd 12th 14th 15th 8th 1st 1st 12th 1st 1st 12th 13th 1st 39th 22nd 7th 13th 6th 4th 14th 11th 20th 12th
Foo Fizz Buzz Bar
3rd 5th 11th 19th 4th 6th 3rd 16th 13th 7th 6th 4th 1st 9th 14th 10th 4th 4th 9th 6th 3rd 14th 1st 16th 2nd 8th 7th 5th 5th 25th 6th 3rd 22nd 5th 4th 6th 9th 1st 1st 11th 1st 5th 7th 12th 18th 4th 9th 2nd 10th 7th 4th 3rd 4th 8th 7th
Forsyth–Edwards Notation
15th 2nd 3rd 2nd 3rd 36th 6th 15th
Fractions
20th 5th 10th 7th 3rd 5th 110th 5th 1st
Game of Life
13th 2nd 2nd 4th 3rd 26th 4th 13th
Gijswijt’s Sequence
12th 2nd 3rd 2nd 3rd 24th 4th 7th
Happy Numbers
15th 17th 7th 18th 14th 1st 4th 40th 11th 26th
Happy Numbers (Long)
3rd 18th 4th 18th 11th 1st 2nd 53rd 9th 22nd
Hexdump
12th πŸ’Ž 6th 2nd 2nd 7th 3rd 15th 3rd 9th
Intersection
12th 3rd 6th 9th 6th 6th 36th 5th 7th
Inventory Sequence
2nd 10th 6th 2nd 7th 4th 6th 12th 1st 13th 7th 6th
ISBN
9th 2nd 18th 3rd 8th 7th 13th 5th 39th 7th 13th
Jacobi Symbol
2nd 2nd 11th 2nd 4th 1st 3rd 2nd 3rd 5th 2nd 6th 28th 4th 10th
Kolakoski Constant
8th 7th 11th πŸ’Ž 4th 7th 4th 4th 25th 4th 16th
Kolakoski Sequence
7th 2nd 30th 22nd 10th 12th 4th 6th 17th 1st 1st 3rd 16th 5th 23rd
Leap Years
3rd 20th 12th 7th 8th 18th 1st 1st 108th 17th 53rd
Levenshtein Distance
6th 25th πŸ’Ž 11th 6th 5th 19th 2nd 7th 30th 7th 38th 4th
Leyland Numbers
2nd 17th 5th 9th 1st 46th 4th 12th 5th 5th 17th
ln 2
4th 6th 6th 2nd 1st 6th 4th 3rd 6th 2nd 18th 1st 2nd 1st 5th 1st 6th 11th
Look and Say
2nd 12th 12th 3rd 15th 3rd 5th 3rd 17th 6th 9th
Lucky Numbers
17th 3rd 6th 6th 3rd 3rd 53rd 5th 10th
Lucky Tickets
6th 2nd 12th 3rd 2nd 3rd 8th 6th 8th 5th 3rd 24th 3rd 13th
Mahjong
3rd πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž 4th 5th πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž 6th 2nd 5th
Maze
10th 8th 9th 3rd 3rd 4th 6th 18th 3rd 7th
Medal Tally
13th πŸ’Ž 11th πŸ’Ž 3rd 2nd 3rd 12th 3rd 10th
Morse Decoder
14th 2nd 3rd 2nd 3rd 26th 4th 12th
Morse Encoder
12th 2nd 4th 4th 4th 25th 4th 10th
Musical Chords
4th 2nd 4th 5th 3rd 3rd 3rd πŸ’Ž 2nd 3rd 4th 3rd πŸ’Ž 3rd 1st πŸ’Ž 5th 1st 3rd
N Queens
13th 9th πŸ’Ž πŸ’Ž 5th 4th 3rd 2nd 11th 4th 2nd
Niven Numbers
8th 18th 21st 1st 1st 6th 20th 5th 1st 7th 26th 14th 6th
Niven Numbers (Long)
3rd 23rd 12th 9th 1st 4th 1st 9th 60th 11th 1st
Number Spiral
5th 15th 2nd 4th 7th 1st 4th 40th 4th 14th
Odious Numbers
18th 1st 10th 13th 8th 17th 1st 1st 2nd 1st 11th 24th
Odious Numbers (Long)
4th 2nd 10th 5th 5th 16th 1st 1st 1st 1st 6th 17th
Ordinal Numbers
3rd 17th 4th 12th 8th 3rd 13th 7th 4th 1st 18th
Pangram Grep
9th 9th 5th 2nd 11th 10th 2nd 1st 8th 1st 3rd 3rd 16th 6th 1st 11th 12th 3rd 1st 38th 6th 9th 21st 8th 15th 9th 5th 8th
Pascal’s Triangle
57th 27th 3rd 22nd 7th 11th 1st 67th 1st 27th 19th 9th 92nd 13th 41st
Pernicious Numbers
17th 20th 15th 4th 1st 1st 1st 1st 1st 15th 18th
Pernicious Numbers (Long)
4th 19th 14th 6th 8th 4th 5th 6th 36th 10th 21st
Poker
2nd 8th πŸ’Ž 2nd 2nd 2nd 17th 3rd 8th
Prime Numbers
37th 17th 21st 19th 29th 10th 12th 7th 21st 30th 1st 18th 43rd 1st 9th 8th 59th 14th 20th
Prime Numbers (Long)
28th 9th 21st 4th 16th 11th 5th 4th 18th 9th 1st 7th 20th 1st 5th 13th 38th 13th 1st
Proximity Grid
3rd πŸ’Ž 7th 5th 2nd 3rd 10th 2nd 6th 1st 16th 2nd 8th
QR Decoder
6th 6th 7th πŸ’Ž 5th 4th 5th 13th 2nd 8th
Quine
1st 30th 1st 23rd 23rd 1st 25th 8th 5th 24th 17th 25th 8th 18th 15th 25th 16th 13th 27th 10th 1st 6th 1st 26th 1st 1st 1st 1st 16th 1st 21st 1st 29th 22nd 1st 51st 11th 1st 1st 8th 22nd 9th
RecamΓ‘n
4th 23rd 13th 18th 1st 4th 2nd 1st 5th 6th 46th 3rd 15th
Repeating Decimals
πŸ’Ž 9th πŸ’Ž 3rd 2nd 3rd 18th 15th 8th
Reverse Polish Notation
14th 4th 1st 6th 34th 3rd 4th 45th 5th 9th
Reversi
πŸ’Ž 9th 4th πŸ’Ž 2nd 2nd 4th 2nd 13th 3rd 8th
Rijndael S-box
5th 8th 3rd 7th 2nd 7th 4th 2nd 2nd 4th 3rd 2nd 4th 2nd 2nd 2nd 14th 3rd 8th
Rock-paper-scissors-Spock-lizard
10th 8th 2nd 11th 2nd 2nd 2nd 4th 5th 25th 4th 15th
Roman to Arabic
2nd 22nd 5th 4th 7th 15th 14th 47th 8th 24th
Rule 110
2nd 15th 3rd 3rd 11th 4th 4th 6th 35th 6th 14th
Seven Segment
9th 10th 2nd 6th 3rd 8th 4th 17th 6th 9th
SI Units
3rd πŸ’Ž 2nd 2nd 2nd 7th 2nd 4th
SierpiΕ„ski Triangle
53rd 25th 23rd 4th 17th 7th 6th 6th 7th πŸ’Ž 3rd 9th 52nd 6th 21st
Smith Numbers
14th 4th 5th 5th 3rd 4th 30th 3rd 15th
Spelling Numbers
2nd 12th 3rd 5th 5th 1st 5th 19th 4th 15th 6th
Star Wars Opening Crawl
2nd 9th πŸ’Ž 2nd 2nd 2nd 16th 4th 6th
Sudoku
5th 2nd 5th 2nd 4th 4th πŸ’Ž 2nd 2nd πŸ’Ž 2nd 2nd 4th 2nd 2nd 8th πŸ’Ž 2nd 2nd
Sudoku v2
7th 4th 4th 2nd 7th 6th 2nd 3rd 3rd 3rd 3rd 5th 5th 2nd 3rd 15th 2nd 9th 2nd
Ten-pin Bowling
2nd 4th 3rd 5th 2nd 2nd 6th 3rd 7th 3rd 4th
Time Distance
4th 11th 2nd 2nd 2nd 3rd 15th 4th 7th
Tongue-twisters
8th 2nd 2nd 2nd 3rd 20th 4th 7th
United States
5th 2nd 13th 3rd 10th 2nd 9th 2nd 2nd 6th 4th 2nd 7th 51st 4th 2nd 3rd 5th 6th 9th 8th 4th 4th 10th 4th 14th 5th 3rd 2nd
Vampire Numbers
10th 3rd 4th 4th 2nd 2nd 16th 4th 13th
Van Eck Sequence
16th 3rd 7th 1st 2nd 6th 60th 4th 18th
Zeckendorf Representation
6th 6th 2nd 2nd 2nd 3rd 19th 5th 10th
Zodiac Signs
2nd 12th 2nd 3rd 3rd 18th 2nd 3rd 19th 3rd 10th
Ξ³
8th 4th 4th 8th 3rd 2nd πŸ’Ž 2nd 1st 7th 1st 2nd 2nd 11th 2nd 6th
Ξ»
6th 11th 3rd πŸ’Ž 6th 2nd 16th 2nd 3rd 26th 5th 12th
Ο€
3rd 11th 5th 2nd 15th 5th 4th 4th 20th 1st 10th 1st 3rd 4th 5th 35th 6th 12th
Ο„
3rd 10th 5th 2nd 14th 5th 4th 3rd 1st 10th 1st 3rd 4th 3rd 28th 6th 15th
Ο†
4th 13th 4th 2nd 20th 6th 3rd 8th 9th 5th 14th 1st 4th 1st 8th 41st 6th 24th
√2
3rd 10th 4th 1st 6th 3rd 1st 8th 13th 1st 1st 4th 1st 7th 1st 8th 25th
𝑒
7th 9th 4th 2nd 1st 5th 4th 11th 1st 1st 3rd 4th 6th 1st 11th 13th