Rankings: Holes Play Hole

Sudoku v2 in Nim in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st Shanethegamer 🇺🇸 Nim 1,000 948
2nd MeWhenI 🇻🇦 Nim 554 1,710
3rd KatieLG 🇬🇧 Nim 302 3,139