baerla

743
β€’
739
πŸ’Ž0
β€’
πŸ₯‡0
β€’
πŸ₯ˆ0
β€’
πŸ₯‰0

β›³

1 / 78 Holes

πŸ”£

1 / 41 Langs

πŸ†

3 / 48 Cheevos

baerla solved Fizz Buzz in PHP
baerla earned 🐘 ElePHPant in the Room
baerla earned πŸ‘‹ Hello, World!
baerla earned πŸ’Ό Interview Ready