MeWhenI πŸ‡»πŸ‡¦

95,535
β€’
96,314
πŸ’Ž719
β€’
πŸ₯‡1,231
β€’
πŸ₯ˆ1,167
β€’
πŸ₯‰1,291

πŸ’°

Sponsor

β›³

102 / 102 Holes

πŸ”£

55 / 55 Langs

πŸ†

67 / 67 Cheevos

πŸ“…

gs
12 Days of Christmas
6th 9th 2nd 15th 9th πŸ’Ž 17th 21st 4th 12th 1st 3rd 5th 3rd 4th 2nd 20th 5th 5th 4th 4th 6th 3rd 25th πŸ’Ž 10th 4th 2nd 13th 2nd 3rd 3rd 12th 3rd 2nd 10th 13th 5th 5th 5th 19th 3rd 18th 4th 3rd 19th 4th 9th 2nd 9th 5th 4th 6th 2nd 2nd
24 Game
πŸ’Ž 4th πŸ’Ž 2nd 2nd 3rd 4th 3rd 3rd 3rd 2nd πŸ’Ž 13th 3rd 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž 2nd 2nd πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž 10th πŸ’Ž 4th 2nd 2nd 13th 8th 3rd πŸ’Ž πŸ’Ž 2nd 2nd πŸ’Ž 3rd πŸ’Ž 3rd 3rd 34th 3rd 3rd πŸ’Ž 6th 5th 4th 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž
99 Bottles of Beer
9th 6th 4th 13th 5th 2nd 12th 12th 8th 7th πŸ’Ž 2nd 10th 3rd 6th 5th 13th 3rd 3rd 2nd 7th 8th 4th 32nd πŸ’Ž 11th 3rd 1st 44th 6th 3rd 14th 58th 6th 5th 4th 14th 4th 8th 8th 23rd 3rd 16th 4th 8th 9th 7th πŸ’Ž πŸ’Ž 4th 5th 3rd 7th 3rd 3rd
Abundant Numbers
4th 11th 7th 11th 7th 7th 27th 16th 8th 11th 8th 3rd 18th 9th 6th 13th 10th 5th 3rd 2nd 5th 13th 1st 55th πŸ’Ž 27th 2nd 8th 9th 15th 27th 5th 10th 7th 6th 5th 19th 20th 11th 7th 32nd 7th 28th 2nd 3rd 43rd 7th 16th 4th 5th 12th 4th 5th 7th 3rd
Abundant Numbers (Long)
5th 7th 6th 6th 5th 5th 9th 16th 2nd 11th 9th 2nd 21st 8th 3rd 9th 10th 4th 11th 2nd 4th 3rd 1st 33rd πŸ’Ž 17th 1st 3rd 8th 13th 21st 4th 8th 6th 5th 6th 16th 16th 6th 9th 22nd 7th 17th πŸ’Ž 3rd 26th 3rd 6th 1st 5th 4th 6th 3rd 3rd 2nd
Arabic to Roman
3rd 3rd 4th 14th 6th 2nd 6th 14th 8th 15th 1st 3rd 16th 5th 5th 2nd 3rd 4th 10th 2nd 5th 7th 4th 24th πŸ’Ž 11th 4th 5th 18th 7th 7th 1st 6th 6th 5th 3rd 14th 8th 5th 5th 71st 9th 15th πŸ’Ž 9th 7th 6th 7th πŸ’Ž 8th 4th 4th 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž
Arithmetic Numbers
4th 7th 7th 5th 2nd 12th 8th 13th 6th 8th 8th 3rd 21st 5th 6th 10th 3rd 6th 9th 4th 5th 13th 6th 12th πŸ’Ž 9th 4th 6th 24th 6th 9th 4th 6th 7th 6th 6th 10th 11th 7th 6th 16th 6th 9th 5th 12th 11th 2nd 4th 3rd 5th 3rd 4th 3rd 8th 3rd
Arrows
3rd 2nd 6th πŸ’Ž πŸ’Ž 4th 7th 9th 5th 2nd 2nd 10th 4th 4th 5th 3rd 2nd 3rd 2nd 1st 3rd 2nd 10th πŸ’Ž 6th 4th 9th 14th 6th 4th 6th 2nd 4th 5th 4th 5th 3rd 5th 3rd 18th 2nd 7th 2nd 12th 8th 4th 3rd 2nd 3rd 2nd 2nd 3rd 2nd 3rd
Ascending Primes
3rd 6th 2nd 4th 3rd 5th 9th 13th 7th 11th 4th 2nd 17th 5th 6th 6th 2nd 3rd 7th πŸ’Ž 3rd 3rd 5th 15th πŸ’Ž 10th 5th 6th 11th 11th 13th 6th 2nd 4th 7th 4th 9th 9th 6th 3rd 25th 2nd 11th 3rd 15th 3rd 3rd 4th 3rd 3rd 4th 2nd 2nd πŸ’Ž 2nd
ASCII Table
1st 8th 6th 9th 8th 6th 15th 22nd 8th 10th 4th 4th 19th 4th 5th 3rd 9th 3rd 7th 4th 6th 4th 6th 17th πŸ’Ž 9th 5th 9th 11th 8th 9th 7th 12th 3rd 6th 6th 13th 5th 9th 6th 53rd 6th 12th 3rd 15th 29th 10th 3rd 2nd 3rd 3rd 2nd 2nd 5th 4th
brainfuck
3rd 7th 2nd 7th 2nd 3rd 9th 20th 7th 9th 2nd 3rd 17th 6th πŸ’Ž 2nd 2nd 3rd 6th 2nd 3rd 4th 7th 18th πŸ’Ž 9th 3rd 6th 52nd 7th 8th 8th 29th 6th 6th 5th 13th 14th 16th 6th 52nd 3rd 16th 2nd 6th 29th 5th 4th 2nd 2nd 2nd 3rd 4th πŸ’Ž
Catalan Numbers
10th 5th 3rd 6th 3rd 2nd 12th 15th 17th 10th 4th 2nd 19th 1st 7th 3rd 6th 7th 6th 4th 2nd 18th 14th 15th πŸ’Ž 14th 4th 5th 1st 23rd 12th 8th 7th 4th 4th 3rd 11th 2nd 6th 9th 1st 3rd 18th 3rd 1st 10th 4th 4th 2nd 7th 3rd 3rd 4th πŸ’Ž 1st
Catalan’s Constant
5th 4th 2nd 4th 2nd 2nd 11th 11th 4th 9th πŸ’Ž 2nd 10th 4th 2nd 3rd 5th 3rd 4th 2nd 4th 2nd 3rd 11th πŸ’Ž 8th 2nd 3rd 16th 37th 5th 7th 7th 3rd 2nd 3rd 5th 4th 4th 10th 24th 6th 6th 3rd 6th 8th 3rd 4th 2nd 4th 2nd 3rd 2nd 5th 5th
Christmas Trees
8th 8th 5th 5th 4th 2nd 22nd 18th 11th 16th 5th 3rd 19th 3rd 7th 4th 6th 5th 6th 4th 6th 7th 9th 37th πŸ’Ž 12th 6th 8th 25th 10th 12th 9th 14th 9th 7th 7th 17th 12th 13th 7th 106th 5th 25th 4th 3rd 49th 10th 9th 6th 6th 4th 5th 4th 7th 2nd
Collatz
2nd 11th 9th 11th 5th 10th 10th 14th 3rd 12th 9th 2nd 20th 8th 10th 3rd 6th 5th 10th 6th 2nd 3rd 2nd 30th πŸ’Ž 13th 8th 3rd 1st 15th 16th 4th 24th 1st 7th 5th 18th 13th 6th 8th 19th 6th 15th 2nd 14th 20th 7th 4th πŸ’Ž 6th 4th 3rd 2nd 7th 4th
CSS Colors
5th 4th 2nd 9th 6th 2nd 3rd 21st 21st 17th πŸ’Ž πŸ’Ž 15th 4th 3rd 5th 5th 6th 12th 3rd πŸ’Ž 3rd 3rd 11th πŸ’Ž 9th 3rd 7th 13th 4th 2nd 7th 13th 22nd 4th 4th 10th 8th 1st 5th 12th 2nd 11th πŸ’Ž 8th 18th 6th 5th πŸ’Ž 3rd 2nd 2nd 3rd 3rd 3rd
Cubes
3rd 5th πŸ’Ž 6th 2nd πŸ’Ž 16th 20th 8th 8th πŸ’Ž 2nd 4th 2nd 4th πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž 3rd πŸ’Ž 3rd 2nd 3rd 15th πŸ’Ž 7th πŸ’Ž 2nd 14th 5th 6th 6th 3rd 1st 1st 5th 7th πŸ’Ž 4th 4th 7th 2nd 11th πŸ’Ž 3rd 20th 6th 3rd πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž πŸ’Ž 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž
Day of Week
3rd 1st 7th 7th 6th 22nd 16th 16th 4th 2nd 24th 6th 8th 1st 1st 9th 11th 3rd 2nd 11th 5th 5th πŸ’Ž 7th 5th 13th 37th 6th 5th 3rd 16th 14th 4th 6th 9th 17th 1st 7th 48th 13th 11th 3rd 9th 8th 2nd 5th 3rd 10th 2nd 3rd πŸ’Ž πŸ’Ž 3rd
DFA Simulator
3rd 4th 12th 5th 10th πŸ’Ž 16th 4th 3rd 4th 4th πŸ’Ž πŸ’Ž 3rd 16th 5th 20th πŸ’Ž 5th 3rd πŸ’Ž πŸ’Ž
Diamonds
6th 7th 7th 10th 4th 5th 15th 35th 21st 20th 3rd 3rd 20th 5th 7th 6th 4th 5th 8th 3rd 9th 8th 11th 33rd πŸ’Ž 13th 6th 14th 15th 16th 10th 7th 31st 6th 5th 9th 14th 11th 10th 7th 59th 4th 23rd 4th 7th 28th 7th 9th 5th 6th 4th 6th 6th 3rd 5th
Divisors
7th 9th 9th 9th 1st 6th 20th 41st 15th 21st 5th 3rd 29th 1st 6th 6th 16th 16th 8th 1st 10th 8th 1st 87th πŸ’Ž 32nd 7th 12th 26th 6th 11th 18th 27th 10th 6th 7th 6th 13th 11th 9th 1st 16th 39th πŸ’Ž 1st 1st 7th 13th 2nd 10th 4th 8th 8th 7th 5th
Emirp Numbers
2nd 8th 7th 7th 4th 4th 24th 13th 1st 8th 4th 1st 17th 6th 4th 1st 8th 8th 9th 4th 2nd 1st 7th 53rd πŸ’Ž 20th 4th 1st 29th 10th 15th 8th 11th 2nd 5th 2nd 17th 7th 1st 8th 34th 5th 32nd 2nd 1st 18th 1st 4th 1st 8th 4th 3rd 2nd 4th 2nd
Emirp Numbers (Long)
2nd 6th 2nd 4th 5th 3rd 10th 7th 5th 5th 5th 2nd 11th 5th 2nd 2nd 7th 3rd 12th 2nd 3rd 3rd 5th 18th πŸ’Ž 15th 4th 4th 5th 12th 12th 6th 3rd 3rd 5th 2nd 5th 3rd 6th 5th 23rd 3rd 19th 3rd 9th 5th 5th 4th 2nd 5th 3rd 2nd πŸ’Ž 4th 2nd
Emojify
3rd 7th 3rd 7th 5th 2nd 4th 8th 8th 6th 2nd 3rd 11th 4th 3rd 4th 6th 2nd 4th πŸ’Ž 4th 3rd 5th 18th πŸ’Ž 8th 3rd 3rd 15th 5th 6th 4th 25th 4th 4th 3rd 15th 3rd 5th 4th 21st 2nd 11th 2nd 9th 20th 9th 6th 3rd 2nd 2nd 2nd πŸ’Ž 2nd 2nd
Evil Numbers
5th 16th 9th 13th 7th 8th 23rd 18th 7th 10th 6th 1st 24th 10th 8th 1st 11th 8th 1st 3rd 16th 7th 17th 62nd πŸ’Ž 41st 1st 7th 13th 10th 36th 1st 12th 1st 9th 1st 19th 18th 8th 10th 1st 10th 22nd 3rd 3rd 3rd 1st 8th 1st 8th 5th 3rd 3rd 12th 13th
Evil Numbers (Long)
3rd 11th 9th 7th 4th 7th 2nd 22nd 6th 11th 6th 2nd 25th 15th 5th 1st 10th 3rd 1st 3rd 9th 6th 9th 32nd πŸ’Ž 31st 5th 6th 11th 12th 30th 1st 4th 3rd 7th 1st 8th 12th 13th 13th 29th 7th 8th 4th 5th 8th 8th 6th 6th 1st 3rd 5th 4th 7th 13th
Factorial Factorisation
4th 4th 7th 7th 3rd 8th 8th 8th 5th 7th 4th 1st 14th 6th 5th 6th 2nd 2nd 5th 1st 3rd 4th 2nd 7th πŸ’Ž 9th 3rd 4th 22nd 6th 8th 4th 5th 3rd 2nd 3rd 3rd 10th 3rd 4th 13th 3rd 7th 4th 10th 6th 2nd 4th 4th 3rd πŸ’Ž 2nd 2nd 3rd 2nd
Farey Sequence
2nd 4th 7th 3rd 4th 9th 5th 16th 1st 13th 7th πŸ’Ž 13th 4th 7th 1st 4th 3rd 4th 2nd 2nd 3rd 7th 15th πŸ’Ž 6th 2nd 1st 12th 8th 5th 3rd 4th 5th 5th 6th 6th 9th 7th 4th 17th 3rd 7th 3rd 9th 6th 4th 2nd 5th 5th 2nd 4th πŸ’Ž 4th 3rd
Fibonacci
7th 22nd 2nd 6th 3rd 9th 5th 4th 1st 2nd 14th 4th 3rd 21st 19th 1st 14th 13th 18th 1st 9th 1st 1st 55th πŸ’Ž 13th 14th 1st 1st 19th 7th 35th 1st 3rd 1st 9th 5th 18th 7th 11th 1st 7th 13th 10th 6th 51st 9th 5th 3rd 9th 8th 1st 8th 8th 10th
Fizz Buzz
6th 27th 13th 20th 6th 15th 8th 30th 48th 15th 11th 2nd 28th 13th 3rd 9th 9th 22nd 12th 2nd 10th 11th 1st 8th πŸ’Ž 15th 9th 1st 1st 3rd 9th 12th 10th 10th 5th 8th 8th 31st 64th 12th 46th 1st 65th 1st 1st 24th 4th 6th 10th 4th 6th 9th 6th 6th 5th
Foo Fizz Buzz Bar
4th 7th 12th 10th 9th 13th 6th 52nd 34th 21st 5th 2nd 25th 5th 5th 7th 6th 7th 9th 8th 6th 5th 9th 40th πŸ’Ž 15th 8th 5th 35th 12th 10th 4th 21st 7th 7th 4th 9th 20th 38th 14th 1st 4th 13th πŸ’Ž 14th 34th 4th 7th 1st 4th 2nd 5th 5th 14th 2nd
Forsyth–Edwards Notation
2nd 3rd 5th 5th 4th 3rd 4th 9th 9th 6th πŸ’Ž 2nd 14th 6th 4th 3rd 3rd 3rd 6th 3rd 4th 5th 4th 13th πŸ’Ž 7th 4th 5th 31st 6th 5th 3rd 7th 4th 4th 2nd 11th 8th 5th 4th 33rd 4th 8th 3rd 11th 7th 5th 4th 3rd 6th 3rd 3rd 3rd 2nd 2nd
Fractions
3rd 14th 6th 5th 3rd 5th 21st 13th 17th 4th 3rd 18th 3rd 5th 2nd 8th 4th 7th 4th 3rd 8th 14th 21st πŸ’Ž 18th 6th 8th 21st 16th 10th 9th 20th 11th 6th 5th 9th 8th 8th 9th 35th 5th 9th 3rd 1st 19th 4th 4th 3rd 7th 3rd 4th 4th 3rd 3rd
Game of Life
πŸ’Ž 4th 6th 3rd 2nd 17th 6th 10th πŸ’Ž πŸ’Ž 15th 4th 5th 5th 5th 3rd πŸ’Ž 3rd 6th 4th πŸ’Ž 10th πŸ’Ž 8th 31st 8th 5th 5th 5th 7th 5th 4th 44th 3rd 14th 4th 4th 4th 4th 3rd 2nd 2nd 2nd
Gijswijt’s Sequence
3rd 4th πŸ’Ž 3rd 3rd 7th 8th 4th 5th 2nd 2nd πŸ’Ž 8th 2nd 4th 2nd 4th 4th 5th 3rd 3rd 5th 5th 12th πŸ’Ž 8th 5th 1st 5th 9th 5th 7th 3rd 7th 4th 3rd 8th 7th 2nd 4th 18th 2nd 6th 3rd 5th 5th 7th 3rd 4th 6th πŸ’Ž 5th 2nd 6th 2nd
Happy Numbers
2nd 8th 15th 14th 5th 9th 11th 9th 6th 11th 4th 1st 10th 9th 5th 1st 8th 1st 8th 4th 4th 1st 6th 10th πŸ’Ž 18th 6th 1st 9th 11th 25th 8th 11th 4th 8th 4th 8th 12th 3rd 1st 1st 5th 31st 4th 1st 17th 8th 5th 1st 7th 8th 1st 3rd 5th 1st
Happy Numbers (Long)
4th 8th 12th 9th 6th 9th 2nd 5th 7th 6th 3rd 2nd 13th 9th 7th 9th 7th 4th 6th 2nd 5th 1st 6th 9th πŸ’Ž 15th 8th 6th 9th 13th 25th 4th 14th 6th 8th 8th 7th 5th 6th 8th 23rd 4th 16th 4th 9th 9th 6th 4th 3rd 7th 4th 3rd 5th 5th 2nd
Hexdump
4th 3rd 3rd 8th 5th 4th 3rd 24th 8th 10th πŸ’Ž πŸ’Ž 18th 3rd 3rd 2nd 3rd 3rd 6th 3rd 3rd 4th 3rd 6th πŸ’Ž 6th 2nd 3rd 13th 5th 6th 3rd 7th 3rd 3rd 2nd 9th 6th 5th 4th 47th 3rd 8th 1st 13th 3rd 3rd πŸ’Ž 6th 2nd 2nd πŸ’Ž πŸ’Ž 3rd
Intersection
2nd 7th 8th 4th 3rd 3rd 23rd 7th 13th 4th 2nd 12th 5th 5th πŸ’Ž 6th 4th 8th 3rd 4th 12th 7th 22nd πŸ’Ž 16th 5th 6th 16th 12th 10th 6th 16th 7th 6th 4th 15th 7th 14th 8th 13th 4th 13th 2nd 7th 22nd 5th 5th 1st 4th 2nd 5th 5th 4th 2nd
Inventory Sequence
4th 5th 10th 8th 7th 3rd 8th 18th 6th 13th 3rd 3rd 14th 6th 7th 6th 5th 4th 6th 4th 4th 7th 15th 15th πŸ’Ž 8th 6th 5th 8th 10th 8th 7th 13th 5th 7th 6th 15th 10th 7th 4th 30th 4th 10th 2nd 13th 14th 10th 8th πŸ’Ž 5th 4th 3rd πŸ’Ž 5th 2nd
ISBN
3rd 8th 9th 8th 8th 7th 24th 6th 16th 5th 3rd 17th 2nd 8th 5th 7th 3rd 9th 4th πŸ’Ž 6th 5th 19th πŸ’Ž 9th 5th 1st 15th 12th 26th 10th 17th 7th 6th 6th 12th 8th 9th 5th 15th 6th 14th 2nd 10th 16th 8th 7th 2nd 5th 2nd 2nd 4th 6th 4th
Jacobi Symbol
3rd 5th 5th 3rd 3rd 15th 4th 10th πŸ’Ž 3rd 12th 3rd 6th 3rd 3rd 3rd 5th πŸ’Ž 3rd 1st 5th 15th πŸ’Ž 5th 2nd 5th 13th 9th 5th 4th 10th 4th 2nd 3rd 5th 7th 4th 6th 30th 7th 8th 10th 4th 2nd 3rd 3rd 3rd πŸ’Ž 2nd
Kolakoski Constant
5th 6th 2nd 5th 2nd 2nd 12th 12th 7th 8th πŸ’Ž 2nd 14th 5th 2nd 5th 5th 3rd 6th 2nd 3rd 4th 5th 14th πŸ’Ž 10th 4th 7th 28th 8th 5th 7th 8th 3rd 4th 3rd 3rd 3rd 5th 5th 45th 3rd 13th πŸ’Ž 12th 7th 5th 5th 2nd 5th 2nd 3rd 2nd 5th 3rd
Kolakoski Sequence
4th 10th 6th 8th 3rd 11th 5th 17th 12th 11th 3rd 3rd 9th 9th 7th 5th 4th 5th 7th 4th 1st 10th 9th 30th πŸ’Ž 16th 4th 13th 27th 11th 1st 7th 15th 4th 5th 9th 7th 14th 8th 6th 16th 6th 11th 2nd 14th 20th 5th 6th 6th 6th 6th 7th 5th 10th 3rd
Leap Years
4th 12th 3rd 5th 6th 9th 18th 4th 6th 3rd 5th 5th 14th 1st 1st 7th 6th 5th 14th 7th 6th 6th 12th 66th πŸ’Ž 23rd 5th 4th 1st 10th 11th 7th 4th 4th 4th 6th 16th 4th 35th 13th 9th 9th 9th 6th 3rd 7th 5th 4th 5th 7th 5th 4th 4th 1st 5th
Levenshtein Distance
3rd 7th 7th 3rd 3rd 3rd 27th 8th 11th 5th 2nd 26th 1st 8th 2nd 5th 4th 12th 2nd 2nd 8th 3rd 24th πŸ’Ž 9th 2nd 5th 46th 11th 10th 6th 13th 10th 8th 4th 7th 18th 3rd 10th 52nd 7th 12th 1st 13th 2nd 3rd 4th 7th 11th 4th 6th 3rd
Leyland Numbers
6th 8th 7th 8th 4th 1st 10th 26th 6th 19th 4th 3rd 21st 5th 6th 5th 6th 6th 9th