Rankings: Holes

Pangram Grep in Bash in bytes.

# Golfer Lang Points Bytes Time
1st retrohun Bash 1,000 52
1st primo-ppcg 🇹🇭 Bash 1,000 52
1st saito-ta 🇯🇵 Bash 1,000 52
1st dvargas46 🇺🇸 Bash 1,000 52
5th GrayJoKing 🇦🇺 Bash 881 59
6th jared-hughes Bash 825 63
7th btjones0 Bash 693 75
8th janbehrens 🇩🇪 Bash 559 93
9th Natanaelel 🇸🇪 Bash 500 104
10th KatieLG 🇬🇧 Bash 477 109
11th MeWhenI 🇻🇦 Bash 92 566